Skip available courses

Available courses

Фанни ўқитишдан мақсад — иқтисодиётни эркинлаштириш ва жамиятни модернизациялаш шароитида турли поғонадаги раҳбарларда бошқарув жараёнидаги вазиятлар таҳлили, қарорларини қабул  қилиш  соҳасида билим ва малакаларни шакллантириш, замонавий бошқарув усулари ва информацион-коммуникацион технологияларидан фойдаланган ҳолда ташкилот ва корхоналарни бошқариш амалиётини ўргатишдан иборат.

Фаннинг вазифаси – бошқарув жараёнидаги вазиятларни таҳлил қилиш, бошқарув қарорларини таснифлашни ўрганиш;  бошқарув қарорларининг ўзига хос жиҳатларини аниқлаш ва эътиборга ола билиш; ноаниқлиқ ва таваккалчилик шароитида қарор қабул қилиш ва баҳолаш усулларини ўрганиш;  бошқарув қарорлари қабул қилиш усулларини ўрганиш; оқилона бошқарув қарори қабул қилиш моделларини ўрганиш; тингловчиларда хўжалик субъектларининг моддий, молиявий ва меҳнат ресурсларидан оқилона фойдаланиш таҳлилида, ишлаб чиқариш фаолияти самарадорлигини оширишда, бошқарувда башорат қилиш  ва унга объектив баҳо беришда олинган билимларни амалиётга татбиқ этиш бўйича кўникма ва малакани шакллантиришдан иборат. 

Худудларни иқтисодий ривожлантириш бўйича Германия тажрибасини ўрганиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси бир гурух ўқитувчиларининг ўқув сафари натижалари асосида тайёрланган

“АКТ ва “электрон ҳукумат” фанининг мақсади қайта тайёрлаш тингловчиларида янги АКТга асосланган замонавий ахборот тизимлари ва технологиялари ҳақида назарий ва амалий тушунчаларни шакллантирган ҳолда, уларга бошқарув жараёнида замонавий компьютер дастурлари, АКТ, Интернет тармоқлари, электрон ҳужжат айланиши, электрон ҳукумат принциплари, юртимизда ва жаҳонда электрон ҳукуматни ривожлантириш борасида олиб борилаётан ишлар, электрон ҳукумат тизимлари, электрон ҳукуматни ривожланишида хорижий давлатлар тажрибаси, электрон ҳукумат тизимини жорий қилиш ва ундан самарали фойдаланиш бўйича билим ва кўникмаларини шакллантиришдан иборат.

“Ахборот-коммуникация технологиялари ва “электрон ҳукумат” фанининг мақсади академия тингловчиларида янги АКТга асосланган замонавий ахборот тизимлари ва технологиялари ҳақида назарий ва амалий тушунчаларни шакллантирган ҳолда, уларга бошқарув жараёнида замонавий компьютер дастурлари, АКТ, Интернет тармоқлари, электрон ҳужжат айланиши, электрон ҳукумат принциплари, юртимизда ва жаҳонда электрон ҳукуматни ривожлантириш борасида олиб борилаётан ишлар, электрон ҳукумат тизимлари, электрон ҳукуматни ривожланишида хорижий давлатлар тажрибаси, электрон ҳукумат тизимини жорий қилиш ва ундан самарали фойдаланиш бўйича билим ва кўникмаларни шакллантиришдан иборат.

“Бошқарувда ахборот технологиялари” фанининг мақсади қайта тайёрлаш тингловчиларида янги АКТга асосланган замонавий ахборот тизимлари ва технологиялари ҳақида назарий ва амалий тушунчаларни шакллантирган ҳолда, уларга бошқарув жараёнида замонавий компьютер дастурлари, АКТ, Интернет тармоқлари, электрон ҳужжат айланиши, электрон ҳукумат принциплари, юртимизда ва жаҳонда электрон ҳукуматни ривожлантириш борасида олиб борилаётан ишлар, электрон ҳукумат тизимлари, электрон ҳукуматни ривожланишида хорижий давлатлар тажрибаси, электрон ҳукумат тизимини жорий қилиш ва ундан самарали фойдаланиш бўйича билим ва кўникмаларини шакллантиришдан иборат.

Кадрлар салохиятини аниклаш тизимида рахбарликка талабгор ходим салохиятини унинг маълумотномаси (Объективка-Справка), унга берилган тавсияномалар, рахбарлик фаолиятини баҳоловчи психологик тестлар, мантиқий тестлар, ахборот-коммуникацион технологияларини билиш даражасини аниқловчи тестлар, аналитик материаллар тайёрлаш кобилиятини аниқловчи топшириқлар орқали аниқлаш имконияти яратилган. Бу тизимни кенгайтириш имконияти мавжуд, давогарнинг маълум бир соҳада билим даражасини аниқлаш, бирор бир муаммо ечими бўйича оғзаки чиқишини баҳолаш ва ҳоказо.

The students of the Academy will have to do an analysis in their regions during June and July 2016. From the 90 students at the Academy, around 55 will do this analysis on local and regional economic development (LRED) in their regions. It was decided with the teachers and professors of the Academy to offer an introduction course to the students in which they are enabled to learn the available tools for analysis as well as the basic LRED aspects. 5 lectures and 5 seminar sessions are panned in the time frame from the 30th of May to the 4th of June.

The introduction will provide the basic objective of LRED demonstrating the importance of regional competitiveness and the requirement to develop the regional sector and business potentials. Not only businesses are competing but also regions. Based on literature and case examples from other countries this lecture will provide an insight of other regions in the world that have followed strong efforts to improve the local and regional business climate and to develop advantages in specific sectors relevant in the region.